Skip to main content


Priatelia, poznáte simplemobiletools.com ? Je to sada veľmi jednoduchých ale funkčných open-source aplikácií pre android. Za projektom stojí slovenský vývojár Tibor Kaputa, čo som doteraz veľmi rád všade zdôrazňoval, kde to bolo možné. Sám autor v komentári potvrdzuje, že napozadí prebieha predaj týchto aplikácií resp. nie ani tak aplikácií a značky simple mobile tools ako používateľskej základne v obchode google play spoločnosti ZipoApps. Už tu na fediverse som zhliadol vtipné komentáre, že v kontexte autorovho priezviska, týmto aplikáciám je kaput. https://github.com/SimpleMobileTools/General-Discussion/issues/241#issuecomment-1837102917