Skip to main content

Search

Items tagged with: czechia


41% of people in #Slovakia don't agree/know that the Earth is round. In #Czechia it's only 10%. We were the same country 30 years ago.
Not quite sure what went wrong there. But it's not pretty.

#flatearth #flatearthinsanity


we're moving to #Prague! and we need some friends.
we're moving to #Czechia in August or September and we might be a bit lonely. so if you're #queer, #Jewish, #neurodivergent, in your 20's or all of the above, we'd like to know you!

I'm into #music, #FOSS, #linguistics, #DoctorWho, #TTRPG and #DropoutTV. oh, and I'm #trans.
my girlfriend likes #medicine, British television, #Disney, #Eurovision and #TrueCrime. "I am the bisexual stereotype".

:boostRequest:
@prague

#Praha #Prag #PleaseBoost


Vzor v udržitelnosti? To by mohla být nějaká vesnice v Africe, uvažuje expert na cirkulární ekonomiku Vosecký.

tak jo, banánová republika už jsme, pojďme stavět udržitelné chýše!

#Czechia


Night spectacle, Aurora Borealis near Hradec Králové. #aurora #czechia


I just watched the second season of the #Foundation #series.
I very quickly realized it was shot in #Czechia. Everyone living in #Prague have to recoginze the New stage of National theatre and the old building of National theatre in the background.
🎥 🇨🇿


#TheTimTraveler visited #Czechia ❤️ 🇨🇿
youtube.com/watch?v=_A3IywLiVT…


Výročí napadení Ukrajiny
Přemýšlím, jakými slovy bych započal moje zamyšlení nad tím, proč se rok díváme na to, že nám vraždí východní sousedy, ale slova nenacházím.

I dnes, po všech těch dnech od začátku invaze, kdy jsme sledovali webky z Kyjeva, Charkova a dalších Ukrajinských měst mě stále mrazí, že jsme se dožili toho, co jsem ve svým životě už nečekal. Stále je mi z toho stejně zle, stále čekám, že se z toho snu vzbudím. Stále doufám, že tenhle dědeček s babičkou svým vínovým vozem za svými vnoučaty dojeli. Nedojeli...

Poslední rok je podle mě rokem, kdy se začaly ukazovat charaktery jak lidí, tak národů. Opět jsme "šili roušky" tím, že jsme ve velkém sbírali jídlo, ošacení, posílali peníze, ubytovávali. My jsme dokonce bez větších problémů zvládli největší migrační vlnu, jakou Česko pamatuje a to bez ztráty kytičky! Jestli byl někdy důvod bejt na národ hrdej, je to přesně z tohoto důvodu.

Strašili nás vším, čím se dalo. Dojde plyn, přijde státní převrat, přijdou nemoci (protože Ukrajinci nejsou tolik proočkovaní), sankce nás zničí, dojde ropa, půjdeme do zákopů, budou padat atomovky. Nic z toho se nestalo a my s rovnou páteří pomáháme napadenému sousedovi.

A co je nejlepší? Neděláme to jen jako stát, ale i jako lidi - jednotlivci. Poslali jsme zdravotnický materiál, tank jménem Tomáš, PVO Viktor, sanitky, teď se chystá MLRS Přemysl atd. Všechno z peněz občanů a firem na plně dobrovolné bázi. To je přeci kurva velký! Přesto všechno však neoslavujem. Část společnosti proto, že se jí podpora Ukrajiny prostě nelíbí, druhá část je zase zklamaná tím, že nepomáháme dost.

Přihodím názor, který je můj, je osobní, lidský a plně ignoruje geopolitiku. Chci abychom jim poslali vše o co si řeknou. Klidně i lidi (na plně dobrovolné bázi). Už nikdy nechci vidět dítě v sutinách jen proto, že si Vladolf z Kremlu řekl, že je to zrovna dobrej nápad.

Nechci se dívat na to, jak sousedé umírají. Zastavte to prosím. #ZastavteVálku
#politika #ukrajina

Ukraine invasion anniversary
Next words are only a loud thinking of random #Czech citizen.

I have hard times to figure out how to start my consideration about why do we look at our eastern neighbors while they are being slaughtered, but i can't find proper words.

Even today, after all these days since invasion started, when we were watching Kyiv, Kharkiv and other cities webcams i still have goosebumps, that we are actually experiencing something i would have never expected in my life. I'm still totally sick from it. I still hope for waking up from this nightmare. I still hope that this elderly couple will arrive to their grandchildren with their red car. They wont...

Last year shown up a lot about our characters - personal or national. We were "sewing facemasks" again (at beginning of covid pandemy in #Czechia we were sewing facemasks to help people protect themselves - it was quite bonding moment when women at home with kids were sewing masks for hospitals) - collecting food, clothing, money or living places for refugees. We also made it through biggest refugee wave ever in Czech republic without any bigger issue! If there ever was a reason to be proud Czechian, it's this one.

People were spreading fear with anything though. They said we will run out of gas, goverment overthrow, diseases (Ukrainians have different vaccinations), sanctions destroying us, crude oil will run out, we will meet in trenches and nuclear bombs will fall on our head. None of this happened and we still help our neighbor while having our head straight.

But what i do see as best is, that we do not help only as nation - we also do help a lot as individuals. We have sent medical stuff, Thomas the tank, Victor AA vehicles, ambulances and we are about to send MLRS Přemysl. Everything from companies and citizens money - voluntarily. That's fucking big! We still do not celebrate any of this though. Part of us because they do not like us supporting Ukraine. Other part is let down, because it's not enough.

I will put my opinion on the table. It's my, it's personal, it's humane and it's totally ignoring geopilitical situation. I want us to supply everything they want. People involved (only volunteers). I don't want to see dead child in rubble only because of some Vladolf from Kremlin though, that it's a good idea.

I don't want to see my neighbors die anymore. Stop it please. #StopWar
#politics #ukraine


🇩🇪 #German Government has it's official #Mastodon server. I see that as a good step forward to using open technologies.

Here in 🇨🇿 #czechia we have only a Pirate political party, that runs it's official Mastodon instance.

mastodon.pirati.cz/explore
social.bund.de/explore


Explosion of Hunga Tonga-Hunga Haʻapai volcano (atmospheric pressure change) was measured by amateur metostations in #czechia (more than 16500Km far)
chiptron.cz/news.php?readmore=…